Page 4 - XD_collection_2022
P. 4

Spoločenská zodpovednosť


       Spoločenskú zodpovednosť našich dodávateľov sledujeme cez členstvo v Amfori-BSCI. Členstvo umožňuje vykonávať nezávislé audity v rámci spoľahlivého a
       všeobecne uznávaného systému. Podiel auditovaných dodávateľov postupne navyšujeme s cieľom aspoň 75 % do roku 2025. Hlavným cieľom je spolupráca iba s
       auditovanými dodávateľmi.


       Náš CSR plán       Východiskovým rámcom nášho CSR plánu sú Ciele udržateľného rozvoja OSN, z ktorých bolo vybraných niekoľko tém, na ktoré je kladený hlavný dôraz pri tvorbe
       aktivít a projektov naprieč naším fungovaním. Ako celok tak maximálne prispievame k pozitívnemu dopadu na spoločnosť.       Naše aktivity:


                                         Trees for All

        Water.org pomáha v prístupe k  JustDiggit zalesňovaním krajiny  Trees for all vsádzajú nové stromy
        nezávadnej pitnej vode a hygiene. bojuje proti erózii pôdy, oživuje  za účelom kompenzácie CO2.
                       pôdu a tým aj ľudské komunity.
         Z výťažkov z kolekcie Impact              CO2 produkované dopravou vzoriek
        prispievame 2% na podporu  Z každého predaného batohu  kompenzujeme sadením stromov
        Water.org.          Bobby XD Design prispievame 1 €  cez Trees for all.
                       na JustDiggit.

       www.water.org        www.justdiggit.org     www.treesforall.nl/en                            2 2
   KATALÓG 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9