Page 7 - Present_special
P. 7

MORE THAN GIFTS     ODPOVĚDNÉ ZDROJE         SPOLEČENSKÁ             UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ
     A VÝROBA             ODPOVĚDNOST A            Výrazným omezením používání nových
     Všechny produkty jsou vyrobeny  UDRŽITELNÝ TISK           plastů a přehodnocením způsobu balení
     zodpovědně a splňují zákony a   V naší tiskárně se zaměřujeme se na  zboží můžeme zmenšit množství odpadu
     předpisy EU. Důležitým faktorem při  vytváření bezpečného a příjemného  a snížit tak naši ekologickou stopu.
     vytváření této nové kolekce byl výběr  pracovního prostředí. Všechny
     udržitelnějších materiálů.    midocean produkty jsou pečlivě
                      navrženy, testovány a vyrobeny z
                      vhodných a bezpečných materiálů.
                      Náš tiskový proces vyžaduje bezpečné
                      použití všech výrobních vstupů, jako
                      jsou například chemikálie a kontrolu
                      všech výrobních výstupů a emisí.
                                                       05
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12