Page 5 - Present Winter 2022
P. 5

Význam ikon


       Ikony


       Väčšina produktov v tomto katalógu disponuje množstvom
       ekologických aspektov. Pre prehľadný popis sú použité
       ikony s významom nižšie:               Hodnota, ktorá značí uhlíkovú stopu       Recyklovaný materiál použitý na výrobu
           00kg.
               produktu (v kg). Kalkulované naprieč celým   produktu pochádza zo 100% RCS
               životným cyklom produktu.            certifikovaného dodávateľského reťazca.
               Hodnota, ktorá značí úsporu vody (v L)     Recyklovaný materiál použitý na výrobu
         ÚSPORA VODY:
          00L    v porovnaní s výrobou z konvenčných       produktu pochádza zo 100 % RCS
               materiálov.                   certifikovaného dodávateľského reťazca a
                                       aspoň 95 % produktu (podľa jeho váhy) bolo
                                       vyrobených z recyklovaných materiálov.

               Z každého predaného produktu je         Recyklovaný materiál použitý na výrobu
               prispených 2 % na water.org.          produktu pochádza zo 100% GRS
                                       certifikovaného dodávateľského reťazca.
               Produkt obsahuje sledovateľnú časť,       Produkt je z 50% vyrobený z certifikovaného
                                   TM
               vďaka ktorej je možné garantovať obsah     Tritanu.
               recyklovaného materiálu.               Na produkt aj balenie bol využitý papier,    Produkt je vyrobený v Európe.
               drevo alebo bambus zo zodpovedných
               zdrojov.

                              8 3                      OBSAH | IKONY
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10