Page 10 - Present Winter 2022
P. 10

Our CSR plan


      Ciele udržateľného rozvoja


      (SDGs)
      Ciele udržateľného rozvoja OSN sú súčasťou našej vlastnej stratégie vytvárania pozitívneho vplyvu.
      Spoločne s Vami sme schopní najviac cieliť na témy sociálne a témy životného prostredia. SDG 12 a SDG
      13 tak boli vzhľadom k našim aktivitám definované ako kľúčové a maximum našich činností pozitívne
      prispieva k týmto cieľom. Prostredníctvom podpory vlastných zamestnancov, investovaním do inovácií a
      podporou pozitívnych iniciatív ďalej prispievame k cieľom SDG 8, SDG 9 a SDG 15.
         Podporované Ciele udržateľného rozvoja
  ZIMNÝ KATALÓG 2022                 8 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15